Inblåsta i Ostende

Tydligen blåser det Sydväst 80 % av tiden i dessa vatten. Något som vi fått bevis på under de sista dagarna.

Vi seglade från Ijmuiden i lördag eftermiddags och seglade genom den vackra natten i motvinden. Vi överaskades av en åskby men lyckligtvis var vi i utkanten och lyckades reva i tid.

Då tidvattnet var med oss kryssade vi men insåg snabbt att kryssa även i svag motström var näst intill omöjligt så vi motorseglade en del av sträckan.

Nu ligger vi i en trygg och mysig hamn i Ostende och väntar ut kulingen och regnet och gör små jobb ombord (såsom att olja vindflöjeln –

listan tar aldrig slut 🙂 Och vila!

Vädret är emot oss för att hinna till Falmouth innan söndag då Tom och Debbie måste hoppa av, men vi ska göra ett försök att komma så långt som möjligt och kommer antagligen att segla redan ikväll och hoppa längst kusten med tidvattnet, innan nästa sydvästliga kuling som kommer på tisdag kväll/onsdag. Till och med storm blir det tror jag, så då lovar vi att ligga tryggt i hamn!

Det känns spännande att resan har börjat. Jag jobbade så hårt med förberedelserna att det inte fanns plats att känna efter. Det finns också oro och tvivel. Att segla ute på ett hav ensam i en storm är såklart den största oron. Jag och Tom läser på om olika stormtekniker och jag kommer att spendera tid i Falmouth att förbereda mig så mycket som det går. Och planera i detalj inför varje situation.

Men man får ta ett steg i taget och just nu är det att ta sig till Falmouth som gäller!

___________________________________________________________________________________________

Blow into Ostende

Apparently, the wind is southwest 80% of the time in these waters. Something we got proof of in the last days.

We sailed from Ijmuiden on Saturday afternoon and sailed through the beautiful night against the wind. We were taken by a short squall with lightening but fortunately we were on the edge and managed to reef in time.

When the tide was with us we tacked but realized quickly to tack even in weakest current was almost impossible, so we were motorsailing in parts.

Now we are in a safe and cozy harbor in Ostende, waiting for the gale and rain to stop and doing small jobs aboard (such as oiling the wind vane -The list never ends 🙂 And rest!

The weather is against us to get to Falmouth before Sunday when Tom and Debbie have to jump off, but we will try to get as far as possible and will probably sail already tonight and jump along the coast with the tide before the next southwest gale as arrives on tuesday evening / wednesday. It will even be a proper storm I think, then we promise to be safe in a port!

It feels exciting that the trip has begun. I worked so hard with the preparations that there was no space to think. I also feel worry and doubt along with the excitement.. Sailing on a sea alone in a storm is of course the biggest concern. Me and Tom are reading about different storm technicians and I will spend time in Falmouth to prepare myself as much as I can. And plan in detail each situation.

But you have to take one step at a time and right now it's getting to Falmouth!

 

One Reply to “Inblåsta i Ostende”

 1. Jag följer din/er resa med stort intresse. Särskilt att du gör detta utan att först ha planerat och fixat i många år innan gör det extra intressant.

  Kan tänka att det är lätt att känna tvivel när det börjar bli mer och mer allvar, men som jag förstår det talar det mesta till din fördel! För många år sedan läste jag Naomi James bok om hennes världsomsegling solo. Om jag minns rätt så hade hon aldrig någonsin varit ute till havs ensam då hon kastade loss. Hon tog också tag i ett problem i taget och klarade på så sätt sig runt jorden!

  Ha det bra!

  Keep pushing!

  Karl

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: