Lite Vind

Gott och ha mobilkontakt med Emma. Vi har bestämt !! att hon ankommer Tångudden ca kl15 på måndag. Kom gärna då alla som kan och vinka in henne– eller senare. Enl. YR kommer Emma och Caprice med regnet– dubbel glädje och fest

One Reply to “Lite Vind”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: